تصویر پروفایل

الهه پوراحتشام
21:16:30 | 1397/09/30

این کتاب بهترین کتابی که همه باید بخونن تو هر سنی ، مطالب بسیار عمق و اساسی زندگی بصورت خلاصه و اثرگذار

پاسخ به این پیام

تصویر پروفایل

امیر محمد دینی
04:56:07 | 1397/06/30

یک کتاب محشر با داستان های خودباوری بی نظیر ! توصیه میشه به شدت

پاسخ به این پیام